Wandel en loopevenement 26 mei 2018

Plaats van handeling: Hilligerlee,
een tot dan vrijwel onbekend oord in het noordoosten van wat later de republiek der Verenigde Nederlanden zal gaan heten. Nog even en het Hilligerlee van toen- het tegenwoordige Heiligerlee- zal Europese geschiedenis schrijven. Het is onheispellend stil…. Een krijgsmacht, onder aanvoering van graaf Lodewijk van Nassau, stelt zich in slagorde op nabij Hilligerlee. In de tot dan toe doorgaans zo rustige streek voert vijandig wapengekletter de boventoon. Ook de manschappen van de graaf van Aremberg maken zich op voor de beslissende slag. Hier en nu zal moeten blijken of het Oranje-leger in staat zal zijn de Nederlanden in wording van het Spaanse juk te ontdoen.


Op de route Bourtange- Heiligerlee loop je ook een stuk door Duitsland en wel langs de Grenzweg. De Grenzweg is de weg langs de grens tussen Duitsland en Nederland en is gemarkeerd met een aantal grenspalen. Onderweg passeert u er enkele waaronder nr. 183-VI. Dit is een van de dertien grenspalen welke oorspronkelijk geplaatst werden naar aanleiding van de grensovereenkomst in 1764 tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en het Bisdom Munster. Zeven ervan staan er nog en een achtste paal staat niet meer op zijn oorspronkelijke plek maar ligt als erfafscheiding tussen keien.
De inscriptie op grenspalen staat aan de kant van het land waar zij betrekking op heeft. De palen staan niet op gelijke afstand van elkaar maar alleen op plekken waar de grens van richting verandert.
De nummering van de grenspalen is een verhaal apart. Het Wener Congres uit 1813 waarop de grenzen binnen Europa werden bepaald (met een koninkrijk der Nederlanden dat tevens Belgie en Luxemburg omvatte) vormt de basis. Grenspaal nummer 1 staat dan ook in Schengen, aan de grens van Luxemburg en Frankrijk.
Het nummer van de grenspaal staat aan de zuidkant.

(Om terug te keren naar het hoofmenu klikt u op het Aquilo icoontje bovenaan de pagina)